LayOut jest głównie po to, aby pokazywać twoje modele SketchUp. Aby wstawić model SketchUp w dokument LayOut wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do strony, na której chcesz wstawić model SketchUp.
  2. Wybierz Plik > Wstaw z paska menu.
  3. W oknie dialogowym Otwórz przejdź do pliku modelu SketchUp, zaznacz go i kliknij Otwórz. Twój model SketchUp pojawi się w obszarze dokumentu.

Po dodaniu modelu SketchUp w dokumencie LayOut, jest on jednostką modelu SketchUp. Po wybraniu jednostki modelu w obszarze dokumentu, widać tę samą niebieską ramkę zaznaczenia, która pojawia się wokół innych elementów LayOut.

Wskazówka: Aby wyświetlić różne widoki modelu w dokumencie, można skopiować i wkleić model SketchUp, a następnie zmienić ustawienia widoku w każdej kopii. Aby zatrzymać mały rozmiar pliku LayOut, skorzysta on z tego samego pliku SketchUp bez względu na to, ile kopii zawarte jest w dokumencie.