Chociaż LayOut umożliwia edycję ustawień wyświetlania i styl bez przełączania z powrotem do programu SketchUp, LayOut nie pozwala na edycję modelu rzeczywistego. W tym celu należy otworzyć plik modelu w programie SketchUp.
Kiedy potrzebujesz zmienić geometrię lub inne cechy indywidualne SketchUp, LayOut czyni łatwiejszym otwarcie modelu w programie SketchUp i zachowanie zaktualizowanego pliku SketchUp zsynchronizowanego z dokumentem LayOut.
Oto krótkie przedstawienie sposobów, z których kożysta LayOut  przy pomaganiu zarządzaniem zmianami i aktualizacjami modeli SketchUp:

  • Możesz otworzyć model w programie SketchUp z LayOut, a gdy to zrobisz, LayOut może automatycznie aktualizować dokument w celu uwzględnienia wszelkich zmian zapisanych w pliku modelu SketchUp.
  • W LayOut, w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu zawarty jest panel Odwołania, który zawiera listę wszystkich modeli SketchUp wstawionych do dokumentu. Dzięki temu od razu zobaczysz czy dany model jest nieaktualny i będziesz mógł zarządzać wszystkimi przykładami modelu, które pojawiają się w dokumencie LayOut.