Aby otworzyć plik modelu w programie SketchUp za pomocą LayOut, wykonaj następujące kroki:
  1. W LayOut kliknij prwym przyciskiem myszy na model SketchUp i wybierz Otwórz w SketchUp z menu, które się pojawi.
  2. Po tym jak twój plik otworzy się w programie SketchUp, dokonaj zmian w pliku modelu i wybierz Plik > Zapisz. Po przełączeniu z powrotem do LayOut, odzwierciedlone zostaną zmiany dokonane w pliku SketchUp.