Jeśli Ty lub ktoś inny dokona zmian w pliku modelu SketchUp bez otwierania modelu z interfejsem LayOut, trzeba zaktualizować referencje modelu w LayOut, zanim odzwierciedli on zmiany.
Aby sprawdzić i zaktualizować model lub zdjęcie w LayOut, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia dokumentu, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia dokumentu.
 2. Wybierz Odwołania w pasku bocznym po lewej stronie. Jeśli referencje modelu są nieaktualne, to jego nazwa podświetlona jest na czerwono (Microsoft Windows) lub niebiesko (Mac OS X).
 3. Wybierz nieaktualną Odwołania i kliknij przycisk Aktualizuj.
 4. Gdy skończysz pracować z oknem dialogowym Ustawienia dokumentu, kliknij przycisk Zamknij.

Okienko Odwołania umożliwia także zarządzanie innymi aspektami danego modelu lub referencjami obrazów:

 • Aktualizuj: Wybierz pole Aktualizuj a LayOut zawiadomi cię, kiedy wstawione pliki zostały zaktualizowane poza LayOut
 • Zmień link aby przenieść lub zmienić nazwę pliku: Jeśli przenosisz plik do nowej lokalizacji lub zmieniasz nazwę pliku, musisz dać znać LayOut, gdzie może znaleźć plik i jak brzmi nowa nazwa pliku. Wybierz nieaktualną referencję i kliknij przycisk Zmień link by uaktualnić dane LayOut.
 • Usuń link: Jeśli nie chcesz, aby dokument LayOut odzwierciedlał zmiany w pliku SketchUp lub obrazu, można to zrobić wybierając referencje i klikając Usuń link.

  Wskazówka: W przypadku modeli SketchUp, łatwiej jest użyć komendy Otwórz za pomocą SketchUp w menu kontekstowym LayOut niż używać funkcji Edytuj. Jednak w przypadku obrazów, metoda ta może być szybkim sposobem na znalezienie i otwarcie go w odpowiednim miejscu.

 • Edytuj: Aby dokonać zmian w pliku źródłowym, zaznacz go i kliknij przycisk Edytuj, aby otworzyć plik w aplikacji macierzystej.
 • Otwórz folder zawierający plik (tylko Mac OS): Jeśli nie chcesz otwierać pliku źródłowego, ale tylko otworzyć folder w miejscu, w którym jest zapisany, wybierz nazwę pliku i kliknij przycisk Przejdź do.
 • Oczyść niewykorzystane odniesienia plików: kiedy wkładasz model lub obraz, a później usuwasz go z dokumentu LayOut to nadal wisi w oknie Odniesienia. Aby usunąć wszystkie odniesienia, które nie pojawiają się już w dokumencie, kliknij przycisk Oczyść. Ta operacja usuwa również niewykorzystane style w modelu.