Kiedy trzeba oznaczyć odległość lub kąt w dokumencie LayOut, sprawdź narzędzia LayOut: Wymiar Liniowy i Wymiar Kątowy.

Wskazówka: Wymiary dołączone do jednostek LayOut zmieniają się podczas zmian obiektu. Jednak ta funkcja działa tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja Przyciągaj do obiektu (która jest domyślna). Aby sprawdzić status funkcji Przyciągaj do obiektu, otwórz menu Rozmieść dostępne na pasku menu. Jeśli widzisz Włącz przyciąganie do obiektu, oznacza to, że funkcja jest włączona. Dla zagwarantowania, że LayOut automatycznie wyświetla odpowiednie wymiary, musisz wiedzieć, jak LayOut obsługuje obszar papieru 2D, przestrzeń jednostki modelu 3D oraz rzutowane dystanse. Po tym, jak zrozumiesz te podstawy, jesteś gotowy do rysowania wymiarów liniowych i kątowych, przenoszenia swoich linii i punktów, wyboru skali i innych opcji stylu i więcej.