Zrozumienie przestrzeni w LayOut jest dość łatwe. Oto co musisz wiedzieć:

  • Przestrzeń papieru jest przestrzenią 2D. Wszystko w dokumencie LayOut, co nie znajduje się wewnątrz modelu SketchUp istnieje w przestrzeni papieru. Podczas korzystania z funkcji Wymiaru Liniowego dla oznaczenia długości elementu w obszarze papieru, uzyskany wymiar pokazuje rzeczywisty rozmiar elementu na stronie. Więc tekst wymiaru na linii 6-calowej wyświetla 6".
  • Przestrzeń modelu jest przestrzenią 3D. Wszystko wewnątrz modelu SketchUp istnieje w przestrzeni modelu. Podczas korzystania z funkcji Wymiaru Liniowego dla oznaczenia długości wewnątrz modelu SketchUp, tekst wymiaru odzwierciedla długość w modelu SketchUp.
  • Gdy wymiar łączy przestrzeń papieru i przestrzeń modelu, tekst odzwierciedla wymiar przestrzeni papieru. Na przykład, jeśli tworzysz wymiar liniowy, który rozpoczyna się w modelu SketchUp i kończy w polu tekstowym LayOut, tekst wymiaru wyświetla odległość na przestrzeni papieru.
  • W obszarze modelu, model w widoku perspektywicznym może wyświetlać rzeczywistą odległość. Model w widoku perspektywicznym wyświetla przewidywany dystans. Widok perspektywiczny jest widokiem pod kątem.

Wskazówka: w LayOut, panel Model SketchUp pokaże ci, czy widoku modelu jest w perspektywie czy w aksonometrii.