Wymiar liniowy mierzy odległość między dwoma punktami. Narzędzie Wymiar Liniowy znajdziesz na domyślnych paskach menu Wymiary lub wybierając Narzędzia > Wymiary > Liniowy z paska menu.
Aby utworzyć wymiar liniowy, wykonaj następujące kroki:

  1. Za pomocą wybranego narzędzia Wymiar Liniowy, kliknij w punkt startowy.
  2. Kliknij w punkt końcowy elementu, który chcesz zwymiarować.
  3. Przesuń kursor od wymiarowanego obiektu. Wymiar jest ograniczony do pozycji poziomej, pionowej lub prostopadłej do dwóch punktów pomiarowych.

Wskazówka: Kilka skrótów umożliwi tworzenie kolejnych wymiarów liniowych z jednakowymi wyrównaniami. Natychmiast po utworzeniu pierwszego wymiaru, można kliknąć dwukrotnie na punkt końcowy sąsiedniego wymiaru, aby utworzyć inny wymiar.