Możesz dodać informację do tekstu wymiaru, takie jak nazwa wymiaru. Jeśli jednak zmienisz wartość w tekście wymiaru, nie będzie się on aktualizował, gdy wymiarowany obiekt będzie zmieniany.
Aby dodać lub edytować tekst wymiaru, wykonaj następujące kroki:

  1.  Dwukrotnie kliknij wymiar.
  2. Kliknij pole tekstowe wymiaru, aby go wybrać.
  3. Kliknij ciąg wymiaru, aby otworzyć go w celu edycji.
  4. Możesz dodać i edytować tekst. Aby dodać dodatkowe wiersze, naciśnij klawisz Enter.
  5. W celu zamknięcia edycji kliknij poza wymiarem.