W LayOut warstwy pozwalają na kontrolowanie jednostek na stronach dokumentu w następujący sposób:

  • Wspólne i niewspólne: Niewspólne warstwy nie udostępniają elementów między kolejnymi stronami, ale wspólne warstwy owszem.
  • Kolejność: Elementy na górnej warstwie są wyświetlane powyżej elementów na niższej warstwie.
  • Widoczność: Warstwa (a tym samym jej elementy) mogą być widoczne lub ukryte.
  • Zablokowana lub odblokowana: Nie można przypadkowo (lub celowo) edytować elementów warstwy, która jest zablokowana.

Aby otworzyć panel Warstwy, kliknij w jego nazwę na pasku panelu lub, jeśli nie znajduje się ona na ekranie, wybierz Okno > Warstwy. W skrajnej prawej kolumnie warstw ikona pojedynczej strony wskazuje regularną warstwę; ikona przedstawiająca cztery strony wskazuje wspólną warstwę dla wszystkich stron.

Wskazówka: Po wybraniu szablonu dla nowego dokumentu LayOut, szablon zawiera zazwyczaj co najmniej dwie warstwy: warstwę domyślną i warstwę wspólną. Te zaprogramowane warstwy mają pomóc uporządkować zawartość bez konieczności zakładania nowych warstw. Niektóre szablony zawierają dodatkowe warstwy. W kolejnych sekcjach dowiesz się, jak tworzyć i przechodzić między warstwami dokumentu LayOut i korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w panelu Warstwy.