Kiedy tworzysz warstwę, masz dostęp do warstwy na każdej stronie w dokumencie LayOut, włączając nowo dodane strony. Aby utworzyć nową regularną lub wspólną warstwę, wykonaj następujące kroki:

  1. W panelu Warstwy, kliknij przycisk Dodaj nową warstwę (znak plus). Nowa, regularna warstwa pojawi się na liście w panelu Warstwy i stanie się warstwą aktywną, na co wskazuje czerwona ikona ołówka.
  2. Dwukrotnie kliknij na nazwę nowej warstwy, aby otworzyć edycję nazwy.
  3. Ustal nazwę warstwy i naciśnij Enter. Na przykład, jeśli chcesz aby warstwa zawierała wszystkie nagłówki, intuicyjną nazwą będzie Nagłówek.
  4. (Opcjonalnie) Aby z warstwy regularnej stworzyć wspólną warstwę, kliknij ikonę pojedynczej strony w prawej najdalszej kolumnie tej warstwy, a ikona zmieni się na ikonę czterech stron, wskazując wspólną warstwę.

Wskazówka: Aby zachować w sposób zorganizowany swoją listę warstw w panelu Warstwy można przenieść warstwę w górę lub w dół listy, klikając i przeciągając warstwę do żądanej lokalizacji. Przenoszenie warstwy w górę lub w dół na liście kontroluje kolejność wyświetlania elementów Jeśli kiedykolwiek trzeba usunąć warstwę, zaznacz warstwę w panelu Warstwy i kliknij Usuń zaznaczoną warstwę (znak minus).