Dopóki nie wybierzesz innej warstwy, cała zawartość dodana do dokumentu LayOut pojawia się w warstwie domyślnej. Po wybraniu warstwy w panelu Warstwy, staje się ona warstwą aktywną, a zawartość jest dodawana do tej warstwy.

Wskazówka: Aby śledzić która warstwa jest aktywna, spójrz na czerwoną ikonę ołówka. Wskazuje ona warstwę aktywną.

Wskazówka: Jeśli nie jesteś pewien, w której warstwie znajduje się element, wybierz go w obszarze rysunku, a pojawi się kropka obok jego warstwy w panelu Warstwy. Jeśli przez pomyłkę dodasz element do niewłaściwej warstwy, możesz przenieść zawartość z jednej warstwy do drugiej tego samego rodzaju warstwy. Domyślnie elementy wspólnych warstw mają czerwone podświetlenie wyboru, a elementy na warstwach regularnych mają niebieskie podświetlenie wyboru.

Aby przenieść jakikolwiek element na inną warstwę, wykonaj następujące kroki:
  1. W panelu Warstwy zaznacz warstwę, na którą chcesz przenieść elementy. Ta warstwa stanie się warstwą aktywną.
  2. Z narzędziem Zaznacz, wybierz elementy, które chcesz przenieść. W panelu Warstwy, kropka pojawi się obok wybranej zawartości warstwy bieżącej.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na element, wybierz Przenieś do warstwy z menu, które się pojawi i wybierz odpowiednią warstwę.