Można zmienić warstwę regularną na warstwę wspólną, lub odwrotnie.

  • Kiedy warstwa regularna staje się warstwą wspólną, zostaniesz poproszony o wybór, czy warstwa ma zawierać elementy na wielu stronach: możesz zawrzeć elementy jedynie z bieżącej strony, lub zebrać elementy ze wszystkich stron. Aby to wykonać, po prostu kliknij na ikonę pojedynczej kartki (warstwa regularna) w ostatniej prawej kolumnie panelu Warstwy. Ikona zmieni się w ikonę czterech stron, co oznacza warstwę wspólną, a na każdej stronie pojawi się zawartość warstwy.
  • Gdy warstwa wspólna staje się warstwą regularną, trzeba zdecydować, jaki chcesz mieć wpływ na zmianę zawartości danej warstwy. W oknie dialogowym, które się pojawi, wybierz opcję Zachowaj Zawartość Tylko na Tej Stronie lub Kopiuj Zawartość Do Wszystkich Stron i kliknij przycisk Zastosuj.