Jeśli twoje dokumenty często zawierają elementy firmowego brandingu lub po prostu preferujesz pewne kształty i style, albumy LayOut wygodnym sposobem na przechowywanie i dostęp podmiotów używanych i wykorzystywanych w twoich dokumentach.
W panelu Albumy z kształtami można znaleźć predefiniowane albumy strzałek, samochodów, kolorów, ludzi, nagłówków i drzew. Można również tworzyć własne albumy dla elementów niestandardowych, takich jak loga lub kształty, które projektujesz. Album może posiadać dowolną zawartość, którą stworzyłeś, włączając nagłówki, rysunki i style (takie jak kolory i grubości linii). Aby otworzyć panel Albumy z kształtami, kliknij jego nazwę na pasku panelu lub wybierz Okno > Albumy z kształtami.
Poniżej wyjaśniamy jak stosować elementy albumu w twoich dokumentach, poruszać się po predefiniowanych albumach, lub tworzyć własne.