Aby pomóc Ci rozpocząć korzystanie z albumów w prawidłowy sposób, LayOut zawiera wiele gotowych albumów. Niezależnie, czy używasz predefiniowanych, czy niestandardowych albumów, dodawanie elementów albumu do dokumentu działa w ten sam sposób.
Aby dodać elementy albumu do dokumentu, wykonaj następujące kroki:

  1. Użyj narzędzia Zaznacz z domyślnego paska narzędzi lub wybierz Narzędzia > Zaznacz.
  2. W panelu Albumy z kształtami, wybierz album, którego chcesz użyć z menu rozwijanego w lewym górnym rogu. Jeśli album zawiera wiele stron, pojawi się strzałka obok nazwy albumu i będziesz mógł wybrać określoną stronę z listy. Alternatywnie, kliknij przyciski Następna Strona lub Poprzednia Strona (tuż obok listy rozwijanej), aby przejść do strony, której potrzebujesz. Podgląd elementów albumu pojawia się w głównej części panelu Albumy z kształtami.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby umieścić jeden z elementów z albumu, należy kliknąć i przeciągnąć go na obszar dokumentu. Jeśli nie jesteś w stanie przeciągnąć elementu do dokumentu, sprawdź, czy narzędzie Zaznacz jest aktywne.
    • Aby umieścić wiele wystąpień danej jednostki, kliknij na tę jednostkę albumu w panelu Albumy z kształtami, a następnie kliknij w obszarach dokumentu, gdzie mają występować te elementy. Naciśnij klawisz Esc, aby przerwać funkcję.