Aby utworzyć własny album, wystarczy utworzyć dokument LayOut (standardowy z rozszerzeniem pliku .layout) ze wszystkimi elementami, które mają być uwzględnione w albumie, takie jak biblioteki nagłówków, logo, wzory, teksty, obrazy lub symbole. Po tym, jak dokument LayOut będzie już posiadał wszystkie elemnty, których potrzebujesz, wykonaj następujące kroki, aby przekształcić plik .layout w album:

  1. Wybierz Plik > Zapisz jako Album z kształtami. Pojawi się okno dialogowe zapisywania albumu.
  2. Wpisz nazwę albumu w polu Nazwa Albumu z kształtami. Jeżeli będziesz chciał korzystać z elementów albumu, ta nazwa będzie pojawiać się na rozwijanej liście opcji panelu Album.
  3. Na liście Folder Albumu z kształtami, wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik swojego albumu.
  4. Kliknij przycisk Zapisz. Twój album jest zapisywany i będzie dostępny w panelu Albumy z kształtami
Jeśli chcesz skorzystać z folderu innego niż te, które pojawiają się na liście Folder Albumu z kształtami, możesz określić swój własny folder albumu. Po prostu wykonaj następujące kroki:
  1. Wybierz Edycja > Preferencje, aby otworzyć okno dialogowe Preferencje LayOut.
  2. Wybierz Foldery w pasku bocznym po lewej stronie.
  3. W obszarze albumów, kliknij przycisk +, aby dodać nowy folder albumu.
  4. W oknie dialogowym, które się pojawi, przejdź do folderu, który chcesz użyć do plików albumu i wybierz go. Alternatywnie, przejdź do lokalizacji, w której chcesz utworzyć nowy folder, kliknij polecenie Nowy Folder, wpisz nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
  5. Kliknij przycisk Otwórz w oknie dialogowym, w którym wybrałeś nowy folder albumu. Wróć do okna dialogowego Preferencje LayOut, a twój folder pojawi się na liście folderów albumu.
  6. Kliknij przycisk Zamknij.

Wskazówka: Można udostępnić plik albumu innemu użytkownikowi lub użyć pliku .layout otrzymanego jako album. Wszystko co inni użytkownicy (lub ty) muszą zrobić, to jedynie otworzyć plik i postępować zgodnie z instrukcjami, aby zapisać plik jako album na swoim komputerze.