Użytkownicy dotknięci problemem nie będą mogli korzystać z renderingu wektorowego w programie SketchUp lub LayOut dla dużych modeli z liczbą 10000 płaszczyzn lub wyższą. Będą one prawdopodobnie się zawieszać i pojawi się komunikat o błędzie sterownika wideo.