• Zapisz plik LayOut w formacie 2013, klikając menu Plik > Zapisz jako > i kliknij Format Pliku > kliknij polecenie LayOut Wersja 2013 > Zapisz. Następnie można otworzyć plik wynikowy z LayOut 2013.
 • Wyłącz akcelerację sprzętową w programie SketchUp, co również wyłączy akcelerację sprzętową w LayOut:
  1. Kliknij Okno (Microsoft Windows) lub SketchUp (Mac OS X) > Preferencje > OpenGL.
  2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj akceleracji sprzętowej.
  3. Kliknij przycisk OK.
  4. ZamknIJ SketchUp.
  5. Otwórz LayOut. Akceleracja sprzętowa powinna być wyłączona w LayOut.
   • Zredukuj swój model SketchUp, aby zawierał mniej niż 10000 płaszczyzn.