Istnieje sposób, aby całkowicie obejść ten aspekt. Jednak rekomendujemy te kroki użytkownikom, którzy czują się komfortowo w manipulowaniu plikami i ustawieniami systemowymi. Jeśli nie czujesz się pewnie, lepiej zleć poniższe kroki informatykowi lub administratorowi komputera.
Dla LayOut istnieje ukryta preferencja o nazwie HLRItemBufferMaxSize służąca do kontrolowania rozmiaru tekstury rastrowej, tak, że renderowanie wektorowe używane jest do akceleracji sprzętowej. To ustawienie może być wykorzystywane do:

  • Renderowanie brakujących powierzchni: Im większy jest rozmiar tekstury, tym mniej prawdopodobne jest to, że zobaczysz brakujące powierzchnie.
  • Zmniejsz rozmiar tekstury rastrowej, dzięki czemu akceleracja sprzętowa renderowania wektorowego nie wymaga tak dużej ilości pamięci wideo. Domyślnym rozmiarem jest 8192. Spróbuj ustawić go na 4096, 2048 lub 1024 i sprawdzić, czy problem zniknie. Zwróć uwagę, że ta niższa rozdzielczość może czasami produkować małe brakujące powierzchnie.
  • Wyłącz akcelerację sprzętową renderowania wektorowego w całości przez ustawienie HLRItemBufferMaxSize na 0. Renderowanie wektorowe potrwa tak długo, jak ma to miejsce w LayOut 2013.