W menu Start otwórz Wyszukaj programy i pliki, wpisz regedit.exe, a następnie uruchom go, naciskając klawisz Enter.

  1. W RegEdit, przejdź do HKey_CURRENT_USER/Software/SketchUp/SketchUp wersja/Preferences
  2. Kliknij Edycja > Nowy > DWORD, aby utworzyć nową wartość.
  3. Nazwij ją HLRItemBufferMaxSize - upewnij się, że wartość jest ustawiona na 0, aby wyłączyć funkcję akceleracji sprzętowej renderowania wektorowego, liczbę między 0 a 8192 ustaw w celu obniżenia limitu, lub ustaw 16384, aby podnieść limit i uzyskać jeszcze lepszą jakość.