Edytuj swój com.sketchup.SketchUp.2014.plist, który znajduje się w~/Library/Preferences. W sekcji Preferencje tego plist, dodaj nowy wiersz HLRItemBufferMaxSize z typem numeru. Daj mu wartość taką jak 0, aby go wyłączyć, liczbę z zakresu od 0 do 8192 w celu obniżenia limitu, lub 16384 by podnieść granicę i uzyskać jeszcze lepszą jakość.