Możesz uzyskać dostęp do Extension Warehouse w SketchUp lub w przeglądarce internetowej:

  • W programie SketchUp, wybierz Okno > Extension Warehouse, a następnie pojawi się  strona główna Extension Warehouse, jak pokazano na poniższym rysunku.
  • W przeglądarce internetowej, przejdź do http://extensions.sketchup.com i zobaczysz stronę główną Rozszerzenia Warehouse, które jest niemal identyczne jak w programie SketchUp.

Wskazówka: Instalowanie i zarządzanie rozszerzeniami jest łatwiejsze, gdy masz dostęp do Rozszerzenia Warehouse w programie SketchUp (zamiast w przeglądarce). Na przykład, podczas korzystania z Rozszerzenia Warehouse w programie SketchUp, instalowanie rozszerzeń jest niemal automatyczne.