Możesz przeszukiwać Extension Warehouse bez konta, ale by zainstalować i zarządzać rozszerzeniami, musisz się zalogować.
Konta Extension Warehouse oparte są na kontach Google:

  • Jeśli masz już konto Google dla poczty elektronicznej lub innych usług Google, można użyć go, aby się zalogować.
  • Jeśli logujesz się do 3D Warehouse, możesz użyć tego samego konta przy Rozszerzeniem Warehouse.
  • Jeśli nie masz konta Google, jest ono darmowe.

Po utworzeniu konta, wykonaj następujące kroki, aby zalogować się do Extension Warehouse:

  1. Kliknij Zaloguj się w prawym górnym rogu.
  2. Gdy pojawi się przypomnienie, wpisz nazwę użytkownika i hasło. Po zalogowaniu się, pojawi się menu użytkownika, gdzie możesz zarządzać swoimi rozszerzeniami, oraz profilem i kontem Rozszerzenia Warehouse.

Aby wylogować się z Extension Warehouse, wybierz Wyloguj się z menu użytkownika.