Strona Moje Konto, dostępna w menu użytkownika, pozwala na dostosowanie swojego profilu publicznego poprzez komentarze, język i inne ustawienia.

Wskazówka: Jeśli jesteś producentem, na stronie Moje Konto znajdziesz także elementy do dostosowywania informacji o firmie i sklepie, jeśli sprzedajesz rozszerzenie. Aby uzyskać pomoc przy zarządzaniu kontem, odwiedź Centrum Dewelopera (Developer Center), do którego masz dostęp poprzez menu użytkownika Rozszerzenia Warehouse.