Klucz USB wymaga przeprogramowania w momencie aktualizacji Twojej licencji. Proces ten składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest wygenerewanie pliku .wbc, drugim zaprogramowanie klucza USB. W celu  wygenerowania pliku *.wbc postępuj zgodnie z opisem poniżej:

 1. Podłącz klucz USB do komputera.
 2. Otwórz przeglądarkę internetową, następnie wprowadź w niej adres http://localhost:30304 lub skorzystaj z tego linku localhost:30304
 3. Kliknij w Get status of the server, następnie na dole strony kliknij w To upgrade your license click here. Pojawi się kreator internetowy. Kliknij w link pokazany poniżej: 4. Poczekaj, aż program utworzy plik .wbc w oparciu o Twój klucz USB.
 5. Gdy zobaczysz komunikat Success! zapisz stworzony plik .wbc na dysku twardym. Kliknij prawym przyciskiem myszy na context.wbc, następnie wybierz opcję Zapisz link jako...
Po przesłaniu pliku context.wbc w odpowiedzi otrzymasz plik *.rtu. Jest to plik, który pozwoli Ci zaprogramować klucz USB. Aby zaprogramować klucz USB postępuj zgodnie z opisem poniżej:


Widnows

 1. Zapisz otrzymany plik *.rtu na dysku twardym.
 2. Upewnij się, czy klucz USB jest wpięty do komputera.
 3. Zatrzymaj serwer licencji. W tym celu z poziomu Menu Start znajdź i uruchom aplikację Stop V-Ray online License Server. Jeżeli serwer licencji jest uruchomiony jako Usługa, musisz zamknąć go klikając kolejno na Menedżer zadań > Usługi > VRL Service, następnie wybierając spod prawego przycisku myszy Zatrzymaj.
 4. Zaprogramuj klucz USB. W tym celu uruchom zapisany wcześniej plik *.rtu. Zostaniesz poproszony o zatwierdzenie przesyłania danych na klucz USB. Po kliknięciu Tak, klucz zostanie przeprogramowany.
 5. Twój klucz USB został zaprogramowany. Uruchom ponownie serwer licencji.


Mac

 1. Zapisz otrzymany plik *.rtu na dysku twardym.
 2. Upewnij się, czy klucz USB jest wpięty do komputera.
 3. Zatrzymaj serwer licencji. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę License Servera, następnie wybierz Quit. Jeżeli serwer licencji jest uruchomiony jako usługa zamknij go wklejając w Terminalu $ sudo /sbin/SystemStarter stop vrlservice
 4. Zaprogramuj klucz USB. W tym celu uruchom program WkConfig. Znajdziesz go w Applications/WIBUKEY. Przejdź do zakładki Update i kliknij w przycisk Execute Update.... Wskaż poprany plik *.rtu na dysku i zatwierdź.
 5. Twój klucz USB został zaprogramowany. Uruchom ponownie serwer licencji.