Tak, V-Ray 3.0 dla SketchUp wspiera rendering za pomocą karty graficznej. Karta graficzna może być wykorzystana do renderingu poglądowego jak i finalnego. Za wykorzystanie karty graficznej odpowiada opcja GPU Acceleration. Można ją odnaleźć w zakładce Renderer, w opcjach programu V-Ray. Po jej włączeniu rendering będzie wspierany przez kartę graficzną. Opcja GPU Acceleration jest aktywna pod warunkiem włączonej opcji Progressive w zakładce Renderer, w opcjach programu V-Ray.