Licencja programu SketchUp może być użyta na maksymalnie dwóch komputerach, przy czym nie może być używana na obu jednocześnie. Licencja programu SketchUp składa się z numeru seryjnego oraz kodu autoryzacyjnego. Oba numery otrzymujesz po zakupie programu.


Aby dodać licencję na komputerze z systemem Windows:

  1. Upewnij się, czy Twój komputer ma dostęp do internetu. Jest to ważne, ponieważ licencja musi mieć dostęp do serwera licencji SketchUp.
  2. Uruchom program SketchUp w trybie administratora. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę programu SketchUp i wybierz Uruchom jako administrator.
  3. W oknie powitalnym, które się pojawi kliknij w przycisk Dodaj Licencję Klasyczną/Add Classic License. Jeżeli okno się nie pojawia to po otwarciu programu SketchUp kliknij kolejno na Pomoc > Licencja.
  4. W pozycji Serial Number wprowadź numer seryjny, który został wysłany po zakupie programu SketchUp na Twój adres mailowy.
  5. W pozycji Authorization Code wprowadź kod autoryzacji, który został wysłany po zakupie programu SketchUp na Twój adres mailowy.


Aby dodać licencję na komputerze z systemem Mac OS:

  1. Upewnij się, czy Twój komputer ma dostęp do internetu. Jest to ważne, ponieważ licencja musi mieć dostęp do serwera licencji SketchUp.
  2. Uruchom program SketchUp.
  3. W oknie które się pojawi kliknij w przycisk Dodaj Licencję Klasyczną/Add Classic License. Jeżeli okno się nie pojawia to po otwarciu programu SketchUp kliknij kolejno na Pomoc > Licencja.
  4. W pozycji Serial Number wprowadź numer seryjny, który został wysłany po zakupie programu SketchUpna Twój adres mailowy.
  5. W pozycji Authorization Code wprowadź kod autoryzacji, który został wysłany po zakupie programu SketchUp na Twój adres mailowy.