Licencja oprogramowania SketchUp może być użyta na maksymalnie dwóch komputerach, przy czym nie może być używana na obu jednocześnie. Licencja klasyczna oprogramowania SketchUp składa się z numeru seryjnego oraz kodu autoryzacyjnego. Oba numery otrzymujesz po zakupie oprogramowania.


Aby dodać licencję klasyczną na komputerze z systemem Windows:

  1. Upewnij się, czy Twój komputer ma dostęp do internetu. Jest to ważne, ponieważ licencja musi mieć dostęp do serwera licencji SketchUp.
  2. Uruchom oprogramowanie SketchUp w trybie administratora. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę oprogramowania SketchUp i wybierz -> Uruchom jako administrator.
  3. W oknie powitalnym, które się pojawi kliknij w przycisk -> Dodaj Licencję Klasyczną/Add Classic License. Jeżeli okno się nie pojawia to po otwarciu oprogramowania SketchUp kliknij kolejno na -> Pomoc -> Licencja.
  4. W pozycji Serial Number wprowadź numer seryjny, który został wysłany po zakupie oprogramowania SketchUp na Twój adres mailowy.
  5. W pozycji Authorization Code wprowadź kod autoryzacji, który został wysłany po zakupie oprogramowania SketchUp na Twój adres mailowy.


Aby dodać licencję klasyczną na komputerze z systemem Mac OS:

  1. Upewnij się, czy Twój komputer ma dostęp do internetu. Jest to ważne, ponieważ licencja musi mieć dostęp do serwera licencji SketchUp.
  2. Uruchom oprogramowanie SketchUp.
  3. W oknie które się pojawi kliknij w przycisk -> Dodaj Licencję Klasyczną/Add Classic License. Jeżeli okno się nie pojawia to po otwarciu oprogramowania SketchUp kliknij kolejno na -> Pomoc -> Licencja.
  4. W pozycji Serial Number wprowadź numer seryjny, który został wysłany po zakupie oprogramowania SketchUp na Twój adres mailowy.
  5. W pozycji Authorization Code wprowadź kod autoryzacji, który został wysłany po zakupie oprogramowania SketchUp na Twój adres mailowy.