Licencja oprogramowania SketchUp może być użyta na maksymalnie dwóch komputerach, przy czym nie może być używana na obu jednocześnie. Jeżeli chcesz przenieść swoją licencję klasyczną na inny komputer to musisz ją usunąć z jednego z dwóch, na których została już dodana. Usunięcie licencji jest wymagane przed odinstalowaniem oprogramowania SketchUp. Pozwala to na zwolnienie jej na serwerze i co za tym idzie ponowne uruchomienie na kolejnym komputerze.


Aby usunąć licencję klasyczną oprogramowania SketchUp z komputera z systemem Windows:

  1. Upewnij się, czy Twój komputer ma dostęp do internetu. Jest to ważne, ponieważ licencja musi zostać zwolniona na serwerze.
  2. Uruchom oprogramowanie SketchUp w trybie administratora. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę oprogramowania SketchUp i wybierz -> Uruchom jako administrator.
  3. W oknie które się pojawi kliknij w przycisk -> Licencja. Jeżeli okno się nie pojawia to po otwarciu oprogramowania SketchUp kliknij kolejno na -> Pomoc -> Licencja.
  4. Kliknij w przycisk -> Usuń licencję...
  5. W oknie, które się wyświetli kliknij w -> Usuń licencję.


Aby usunąć licencję klasyczną na komputerze z systemem Mac OS:

  1. Upewnij się, czy Twój komputer ma dostęp do internetu. Jest to ważne, ponieważ licencja musi zostać zwolniona na serwerze.
  2. Uruchom oprogramowanie SketchUp.
  3. W oknie które się pojawi kliknij w przycisk -> Licencja. Jeżeli okno się nie pojawia to po otwarciu oprogramowania SketchUp kliknij kolejno na -> Pomoc -> Licencja.
  4. Kliknij w przycisk -> Usuń licencję...
  5. W oknie, które się wyświetli kliknij w -> Usuń licencję.