Licencja programu SketchUp może być użyta na maksymalnie dwóch komputerach, przy czym nie może być używana na obu jednocześnie. Jeżeli chcesz przenieść swoją licencję na inny komputer to musisz ją usunąć z jednego z dwóch, na których została już dodana. Usunięcie licencji jest wymagane przed odinstalowaniem programu SketchUp. Pozwala to na zwolnienie jej na serwerze i co za tym idzie ponowne uruchomienie na kolejnym komputerze.


Aby usunąć licencję programu SketchUp z komputera z systemem Windows:

  1. Upewnij się, czy Twój komputer ma dostęp do internetu. Jest to ważne, ponieważ licencja musi zostać zwolniona na serwerze.
  2. Uruchom program SketchUp w trybie administratora. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę programu SketchUp i wybierz Uruchom jako administrator.
  3. W oknie które się pojawi kliknij w przycisk Licencja. Jeżeli okno się nie pojawia to po otwarciu programu SketchUp kliknij kolejno na Pomoc > Licencja.
  4. Kliknij w przycisk Usuń licencję...
  5. W oknie, które się wyświetli kliknij w Usuń licencję.


Aby usunąć licencję na komputerze z systemem Mac OS:

  1. Upewnij się, czy Twój komputer ma dostęp do internetu. Jest to ważne, ponieważ licencja musi zostać zwolniona na serwerze.
  2. Uruchom program SketchUp.
  3. W oknie które się pojawi kliknij w przycisk Licencja. Jeżeli okno się nie pojawia to po otwarciu programu SketchUp kliknij kolejno na Pomoc > Licencja.
  4. Kliknij w przycisk Usuń licencję...
  5. W oknie, które się wyświetli kliknij w Usuń licencję.