1. Uruchom Panel Sterowania systemu Windows i usuń program WibuKey.
 2. Przejdź do lokalizacji C:\Windows\INF i usuń (jeżeli istnieją) wszystkie pliki z nazwą Wibu.
 3. Sprawdź czy w lokalizacjach C:\Windows\System32\drivers oraz C:\Windows\SysWOW64\drivers znajdują się pliki z nazwą Wibu. Jeżeli tak to usuń je.
 4. Otwórz Edytor rejestru (wpisz w Menu Start regedit) i usuń (jeżeli istnieją) następujące rejestry:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WIBUKEY
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wibukey2_64
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIBU-SYSTEMS
 5. Usuń (jeżeli istnieją) następujące foldery:
  • C:\Program Files (x86)\WIBUKEY
  • C:\Program Files (x86)\WIBU-SYSTEMS
  • C:\Program Files\WIBU-SYSTEMS
 6. Uruchom ponownie komputer.
 7. Pobierz najnowsze sterowniki WibuKey for Users ze strony https://www.wibu.com/downloads-user-software.html