Jeżeli korzystasz z programu V-Ray 5 to możesz pobrać licencję z serwera przez co program będzie działał bez dostępu do internetu. Podczas pobierania licencji musisz mieć dostęp do internetu. Licencja zostanie pobrana na okres 2 tygodni, po czym zostanie zwrócona na serwer. Aby pobrać licencję do wykorzystania offline:

  1. Wejdź na serwer licencji http://localhost:30304
  2. Kliknij w Online Licencing > Use licenses offline.


  3. Kliknij w Next.

  4. Wybierz jedną licencję V-Ray SketchUp i kliknij w Preview.
  5. W kolejnym kroku upewnij się, czy wypożyczasz jedną licencję. Kliknij w Borrow.

  6. Jeżeli program pobrał licencję powinien pojawić się widok jak poniżej. Jeżeli tak się nie stało, wówczas należy powtórzyć całą operację.

  7. Informacją, że korzystasz z licencji offline jest szary znacznik przy Online Licensing.

  8. Możesz zamknąć przeglądarkę internetową z serwerem licencji.