Problemem jest wyłączona w komputerze Mac możliwość instalowania programów pobranych z dowolnego źródła. Aby to naprawić:

  1. Uruchom Terminal (kliknij w lupę w prawym górnym narożniku, wpisz Terminal) i wklej
    sudo spctl --master-disable
  2. Wpisz hasło do konta na komputerze. Wpisywanie hasła będzie niewidoczne

  3. Zatwierdź hasło wciskając Enter

Po tej operacji plik instalacyjny programu SketchUp uruchomi się bez problemu.