Po zakupieniu subskrypcji  SketchUp Pro otrzymasz e-mail od producenta – firmy Trimble. 


Jeśli nie posiadałeś do tej pory Trimble ID otrzymasz e-mail z adresu: donotreply@trimble.com w celu dokończenia procesu założenia konta, który został rozpoczęty przez producenta oprogramowania.


Jeśli posiadałeś wcześniej Trimble ID, do którego został przypisany adres mailowy wykorzystany przy zamówieniu subskrypcji SketchUp Pro, otrzymasz e-mail z adresu noreply-provisioning@trimble.com.

Klikając na link umieszczony w zdaniu „To access your subscription, please click here”, zostaniesz przeniesiony do serwisu, w którym możesz aktywować i zarządzać swoją licencją - Trimble Account Manager.


Jeśli konto nie zostało aktywowane w ciągu 72 godzin, musisz użyć linku do przypominania hasła, aby otrzymać maila aktywującego ponownie. Jeśli przegapiłeś swoje 72-godzinne okno aktywacyjne, kliknij tutaj. 


Aby mieć dostęp do swojej subskrypcji musisz być zalogowany przez Trimble ID lub konto Google. Wówczas będziesz miał dostęp do wszystkich produktów przypisanych do konta użytkownika. 


Trimble Account Manager


Strona Trimble Account Manager przeznaczona jest wyłącznie do zarządzania licencjami zakupionymi w subskrypcji. Aby zalogować się do strony musisz wykorzystać Trimble ID lub konto Google. Jeżeli jesteś administratorem w swojej organizacji możesz zobaczyć informacje o licencjach udostępnionych użytkownikom.


Uwaga! Aktualnie niektóre funkcje Trimble Account Manager nie są dostępne przez przeglądarki Microsoft Internet Explorer i Microsoft Edge. Rekomendujemy wykorzystanie Google Chrome lub Firefox.


Trimble Account Manager – My Products (Produkty)


W tej zakładce znajdują się plany i produkty powiązane z Twoim kontem. Wyświetlany jest tutaj status produktów, data ich  wygaśnięcia, ilość licencji dostępnych w planie, możliwość usunięcia licencji z urządzeń oraz dostęp do zasobów instalacyjnych.Wybierając „View Included Applications" pod danym planem, otworzy listę plików instalacyjnych wszystkich narzędzi zawartych w wykupionej licencji (w angielskie wersji językowej).Piki instalacyjne SketchUp Pro w polskiej wersji językowej znajdziesz na stronie SketchUp.com.pl


My Products (Produkty) - Manage Devices


Aby usunąć autoryzacje subskrypcji ze wszystkich urządzeń, na których została aktywowana, wybierz opcję Manage Devices pod danym planem. W nowym okienku, które się ukaże wybierz polecenie „Deauthorize All”. Tę funkcję można wykorzystać tylko raz na 90 dni.Trimble Account Manager – Members (Zarządzanie użytkownikami)


Z poziomu zakładki Members możesz przypisać użytkowników do Twojego planu. W zakładce możesz sprawdzić ile licencji jest aktualnie przypisanych do użytkowników i ile jeszcze jest dostępnych do przypisania.


Uwaga: Domyślnie, posiadając nawet jedną licencję subskrypcji SketchUp Pro, musisz dodać użytkownika, do którego będzie ona przypisana. Zrobisz to klikając ikonkę „+ Assign”.


Jeżeli posiadasz wiele licencji w subskrypcji, masz wówczas możliwość przypisania ich do różnych użytkowników. Kliknij ikonkę „+ Assign” i podaj adresy mailowe użytkowników, do których chcesz przypisać licencje. Uwaga: każdy z użytkowników musi posiadać Trimble ID założone na wpisany przez Ciebie adres mailowy. 

W zakładce Members, w pozycji SUBSCRIPTION DETAILS wyświetlona zostanie liczba licencji aktywnych (Active Seats) oraz dostępnych do przypisania nowym użytkownikom (Remaining Seats). 


Trimble Account Manager - Payment History


W tej zakładce znajdziesz informację o wszystkich transakcjach związanych z Twoim Trimble ID, wraz z informacjami o posiadanych planach.  Zwróć uwagę, że nie znajdują się tutaj żadne informacje o posiadanych licencjach Classic.


Trimble Account Manager - Plan Settings

 

W zakładce Plan Settings, możesz zarządzać swoimi subskrypcjami: zmieniaj plany, dodawaj / usuwaj liczbę licencji i dostosuj ustawienia automatycznego odnawiania. Znajdziesz tutaj także informacje o przedawnionych planach. 


Trimble Account Manager - Edit Profile


Klikając z“Edit Profile” w lewym pasku bocznym możesz aktualizować Twoje dane prywatne lub firmowe oraz zmienić swoje preferencje językowe, strefę czasową, hasło, adres i inne informacje.