Subskrypcja oprogramowania SketchUp jest oparta o adres email, który został podany przy zamówieniu. Za jego pomocą zarządzasz zakupioną licencją. Aby uruchomić licencję wykonaj poniższe kroki:

 1.  Odnajdź wiadomość z adresu donotreply@trimble.com (jeśli nie posiadasz Trimble ID) lub z noreply-provisioning@trimble.com (jeśli posiadasz Trimble ID) lub z noreply-identity@trimblepaas.com. Kliknij w Activate account w celu aktywowania licencji.
 2. Jeśli konto nie zostało aktywowane w ciągu 72 godzin, musisz użyć linku do przypominania hasła, aby ponownie otrzymać maila aktywującego. Jeśli przegapiłeś swoje 72-godzinne okno aktywacyjne, kliknij tutaj. 
 3. Wejdź na stronę https://www.sketchup.com/manageaccount
 4. Zaloguj się wykorzystując adres email, na który został zakupiony program.
 5. Wybierając zakładkę My Products zobaczysz zestawienie licencji, które są przypisane do konta. Z poziomu tego okna dialogowego możesz także przełączać się pomiędzy różnymi kontami przypisanymi do adresu mailowego (jeżeli takie posiadasz). 
 6. Aby przypisać użytkownika do licencji kliknij w Members na lewym panelu, aby otworzyć okno zarządzania użytkownikami. 
 7. Wybierz jeden z dostępnych planów wyświetlonych na górze strony. W pozycji SUBSCRIPTION DETAILS wyświetlona zostanie liczba licencji aktywnych (Active Seats) oraz dostępnych do przypisania nowym użytkownikom (Remaining Seats).
  Osoba, która kupuje subskrypcje, jest administratorem konta, ale nie musi być przypisana jako użytkownik końcowy. Administrator konta może dodać tylu użytkowników ile licencji jest dostępnych (Remaining seats).
 8. Kliknij w niebieski przycisk Assign i podaj adres email, do którego chcesz przypisać licencję SketchUp. Na ten adres/adresy zalogujesz się później w SketchUp.
 9. Właściciele adresów mailowych, do których przypisałeś licencje muszą posiadać Trimble ID. Jeśli go nie posiadają, automatycznie otrzymają mailowo link do utworzenia. 
 10. Uruchom SketchUp i zaloguj się przez jeden z adresów email podany w pkt. 8.