Od wersji SketchUp Pro 2019.3 użytkownicy licencji klasycznych (wieczystych) oraz subskrypcji musza być zalogowani w programie za pomocą Trimble ID. Logowanie jest niezbędne do uzyskania dostępu do 3D Warehouse, Extension Warehouse, Lokalizacji i Trimble Connect  . 


Użytkownicy będą logować się do  aplikacji komputerowych za pomocą zewnętrznej, domyślnej przeglądarki internetowej zamiast wbudowanej (systemowej) przeglądarki internetowej.