Problemem jest wyłączona w komputerze Mac możliwość instalowania programów pobranych z dowolnego źródła. Aby to naprawić:

  1. Uruchom Terminal (kliknij w lupę w prawym górnym narożniku, wpisz Terminal) i wklej
    sudo spctl --master-disable
  2. Wpisz hasło do konta na komputerze. Wpisywanie hasła będzie niewidoczne

  3. Zatwierdź hasło wciskając Enter

Plik instalacyjny oprogramowania SketchUp powinien uruchomić się bez problemu.


Jeżeli powyższy proces nie zadziała, można spróbować jeszcze raz, wpisując drugą komendę konkretnie przypisaną do danej wersji oprogramowania SketchUp (wersję oraz lokalizację wpisujemy w odpowiednie miejsce komendy). Przykładowa operacja dotyczy SketchUp 2017 i wygląda następująco:

  1. Uruchom Terminal (kliknij w lupę w prawym górnym narożniku, wpisz Terminal) i wklej
    sudo xattr -c /Applications/SketchUp\ 2017/SketchUp.app/
  2. Wpisz hasło do konta na komputerze. Wpisywanie hasła będzie niewidoczne

  3. Zatwierdź hasło wciskając Enter

Jak można zauważyć, ciąg komendy jest wierszem posiadającym informację o lokalizacji pliku SketchUp.app konkretnej wersji oprogramowania.


Po tej operacji, plik instalacyjny oprogramowania SketchUp uruchomi się już prawidłowo.