Błąd związany jest z błędnie zainstalowaną, lub brakiem bibliotek Microsoft Visual C++


Aby rozwiązać problem należy je wszystkie poprawnie zainstalować.

W tym celu można przeprowadzić następujące kroki:

 1. Pobierz paczkę VC ++ z poniższego linka
  https://clients.progrupa.com/pomoc_progrupa_com/vc_plus_plus.zip

 2. Uruchom VC_redist.x64_2019.exe 3. Jeżeli widzisz powyższe okno wybierz "Odinstaluj"

 4. Uruchom vc_redist.x64_2015.exe

 5. Jeżeli widzisz podobne okno jak w pkt. 1. "Odinstaluj", jeżeli widzisz tylko opcję instalacji, pomiń.

 6. Uruchom vcredist_x64_2013.exe

 7. Jeżeli widzisz podobne okno jak w pkt. 1. wybierz "Zamknij", jeżeli widzisz tylko opcję instalacji, wybierz "Zainstaluj"

 8. Uruchom vc_redist.x64_2015.exe

 9. Wybierz "Zainstaluj"

 10. Uruchom VC_redist.x64_2019.exe

 11. Wybierz "Zainstaluj"