Spowodowane jest to dużą rozległością modelu. Rozległość modelu to odległość najbardziej oddalonego elementu Twojego modelu od punktu 0 osi układu współrzędnych. Może to być pobrany i zagubiony w przestrzeni model z 3D Warehouse lub jego część, która może być ukryta. Aby zlokalizować i usunąć zagubiony model postępuj zgodnie z krokami poniżej:

1. Włącz ukrytą geometrię tj. Widok > Geometria ukryta oraz wszystkie warstwy.
2. Wciśnij Shift + Z (skrót klawiaturowy narzędzia dopasuj do okna), w konsekwencji kamera powinna oddalić się znacznie od modelu, ponieważ teraz musi dodatkowo objąć element znajdujący się w przestrzeni, który to powoduje przecinanie modelu przez kamerę.
3. Wciśnij Ctrl + A (skrót od zaznacz wszystko). Zostaną zaznaczone wszystkie elementy w modelu tj. projekt oraz wszystkie niepotrzebne modele w przestrzeni.
4. Wybierz narzędzie do zaznaczania i z wciśniętym Shift'em rozciągnij ramkę nad modelem. Tym samym od zaznaczenia odejmiesz model. Zaznaczone pozostaną tylko ewentualne niepotrzebne elementy w przestrzeni SketchUp'a.
5. Wciśnij Delete. Zostaną usunięte zaznaczone elementy.
6. Wciśnij Shift + Z (skrót klawiaturowy narzędzia dopasuj do okna). Całe okno programu SketchUp powinien zająć model. 


Więcej informacji o problemie możesz znaleźć w tym filmie