Aby podgląd pliku w ikonach programu SketchUp działał poprawnie należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Uruchamiamy program "wiersz poleceń" (Menu Start > Akcesoria > Wiersz poleceń) koniecznie w trybie administratora (prawy myszy na ikonę programu "Wiersz poleceń" > Uruchom jako administrator)
 2. W wierszu poleceń wpisujemy:
  cd\
  następnie wciskamy Enter. W wierszu poleceń powinien pojawić się wpis: C:\>
 3. Wpisujemy/wklejamy (przy wklejaniu nie działa funkcja ctrl+V, wklejanie należy wywołać prawym przyciskiem myszy):
  cd Program Files\SketchUp\SketchUp 2021
  i zatwierdzamy wciskając Enter. W wierszu poleceń powinien pojawić się wpis: C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2020>
 4. Wpisujemy/wklejamy: 
  regsvr32 thumbsup.dll
  i wciskamy Enter
 5. Podgląd ikon powinien się pojawić.