Aby podgląd pliku w ikonach programu SketchUp działał poprawnie należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Uruchamiamy program "wiersz poleceń" (Menu Start > Akcesoria > Wiersz poleceń) koniecznie w trybie administratora (prawy myszy na ikonę programu "Wiersz poleceń" > Uruchom jako administrator)

 2. W wierszu poleceń wpisujemy:
  cd\
  następnie wciskamy Enter. W wierszu poleceń powinien pojawić się wpis: C:\>

 3. Wpisujemy/wklejamy (przy wklejaniu nie działa funkcja ctrl+V, wklejanie należy wywołać prawym przyciskiem myszy):
  cd Program Files\SketchUp\SketchUp 2023
  i zatwierdzamy wciskając Enter. W wierszu poleceń powinien pojawić się wpis: C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2023
  Jeżeli problem dotyczy innej wersji SketchUp niż 2023, dostosuj komendę zmieniając nazwę folderu.
  Podaną ścieżkę należy zmodyfikować również, w przypadku, gdy SketchUp nie jest zainstalowany w domyślnej lokalizacji.

 4. Wpisujemy/wklejamy: 
  regsvr32 thumbsup.dll
  i wciskamy Enter

 5. Podgląd ikon powinien się pojawić.


Alternatywnie:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Windows na pasku start i wybierz "Aplikacje i funkcje. 2.  W nowo otwartym oknie wyszukaj SketchUp, kliknij w niego, oraz wybierz opcję Modyfikuj


 3. Po otwarciu instalatora, wybierz opcję "Usuń błędy".

 4.  Sprawdź podgląd ikon. Gdyby nie wróciły zresetuj komputer.

 5.  Uruchom dowolny plik skp w programie SketchUp i go zapisz. Sprawdź, czy nadpisany plik pokazuje podgląd.


Gdyby, wyżej wymienione metody nie zadziałały, sprawdź, czy nie masz zainstalowanego na dysku programu do synchronizacji plików w chmurze, lub innych działających z plikami w czasie rzeczywistym. Jeżeli masz coś takiego, zbadaj, czy nie przeszkadzają one w wyświetlaniu podglądów. Sprawdź również ustawienia podglądu w systemie Windows (tyczyć się to będzie wszystkich podglądów, nie tylko plików skp).