Aktualizację do SketchUp 2023 mogą wykonać wszyscy użytkownicy posiadający licencję w formie subskrypcji, lub licencję sieciową. Aby tego dokonać wykonaj następujące kroki:


 1. Ściągnij i zainstaluj program SketchUp 2024 zgodnie z poniższym nagraniem
  (wideo pokazuje instrukcję dla SketchUp 2023, natomiast zrobisz to analogicznie dla wersji 2024)


  lub zaktualizuj program z poziomu programu SketchUp 2023 klikając w opcję zgodnie z poniższym zrzutem ekranu. 
  • Windows:
  • MacOs:

   Zwróć uwagę na to, że obie ścieżki postępowania spowodują, że obok SketchUp 2023 zainstaluje się nowy program SketchUp 2024. Wedle uznania, wyloguj się i usuń starszą nieużywaną przez siebie wersje programu SketchUp.

 2. Otwórz program, a następnie zaloguj się na swoje konto z licencją, lub dodaj numer seryjny i kod autoryzacyjny z danych do licencji sieciowej.


Jeżeli będą występowały problemy z zalogowaniem się do programu wyloguj się ze SketchUp 2023, lub skorzystaj z artykułu 

Używasz SketchUp na zbyt wielu urządzeniach. (Subskrypcja)


Jeżeli chcesz przenieść wtyczki ze SketchUp 2023 do SketchUp 2024 wykonaj następujące kroki:

 1. Na komputerze z systemem:
  • Windows
   1. Skopiuj folder Plugins ze ścieżki %APPDATA%\SketchUp\SketchUp 2023\SketchUp
   2. Przejdź do %APPDATA%\SketchUp\SketchUp 2024\SketchUp i zamień folder Plugins na skopiowany z pkt. 1
   3. Nie wszystkie wtyczki są przechowywane w tej lokalizacji, w związku z tym doinstaluj brakujące wtyczki, oraz silniki renderujące zgodnie z obowiązującymi dla nich instrukcjami.
  • MacOs
   1. Na górnej belce w Finder w "Idź" wciśnij Options na klawiaturze, a następnie wybierz Bibloiteka
   2. Przejdź do folderu Application\SketchUp 2023\SketchUp\
 2. Skopiuj folder Plugins
 3. W analogiczny sposób przejdź do Application\SketchUp 2024\SketchUp\
 4. Zamień folder Plugins na skopiowany w pkt. 3
 5. Nie wszystkie wtyczki są przechowywane w tej lokalizacji, w związku z tym doinstaluj brakujące wtyczki, oraz silniki renderujące zgodnie z obowiązującymi dla nich instrukcjami. 


Po aktualizacji programu polecamy skonfigurować program zgodnie z poniższym nagraniem.