Komunikat ten informuję nas, że w ramach licencji jesteśmy zalogowani na zbyt wielu urządzeniach, w związku z czym program nie pozwala nam dodać licencji.Aby rozwiązać problem należy wykonać czynności opisane poniżej.

W przypadku, którym wiemy na jakich urządzeniach jesteśmy zalogowani na konto z licencją:

 1. Otwórz program SketchUp na nieużywanym urządzeniu
 2. W oknie powitalnym w prawym górnym rogu kliknij w ikonę użytkownika
 3. Kliknij w "Wyloguj się"


W przypadku, kiedy nie wiemy na jakich urządzeniach jesteśmy zalogowani, lub nie mamy do nich dostępu:

 1. W przeglądarce internetowej wejdź na stronę: https://www.sketchup.com/manageaccount
 2. Zaloguj się na konto z licencją, w przypadku którego występuje problem
 3. Wybierz subkonto do którego przypisana jest licencja
 4. Wybierz zakładkę "My Products", a następnie rozwiń listę klikając w "View Included Applications"
 5. W kafelku SketchUp Pro kliknij "Manage Devices"
 6. Pojawi się okno, w którym możemy po kliknięciu "Deauthorize All" deautoryzować wszystkie urządzenia, do których przypisana jest licencja z konta na które jesteśmy zalogowani.

  WAŻNE: Tę operację można wykonać 1 raz na 90 dni.
  Efektem deautoryzacji jest wylogowanie z programu SketchUp wszystkich urządzeń, co pozwoli zalogować się na kolejnych urządzeniach.