Komunikat ten informuję, że w ramach swojego konta Trimble ID jesteś zalogowany na zbyt wielu urządzeniach, w związku z czym program nie pozwala zalogować się na kolejnym.


Aby rozwiązać problem należy wykonać czynności opisane poniżej:

  1. Kliknij w przycisk "Zarządzaj aktywacjami". Otworzy się przeglądarka internetowa ze stroną logowania do Trimble ID
  2. Zaloguj się na konto z licencją, w przypadku którego występuje problem.
  3. Wybierz subkonto do którego przypisana jest licencja. Jeżeli wybierz złe subkonto w kolejnym kroku będzie możliwość jego zmiany w panelu po lewej stronie.
  4. Wybierz zakładkę "My Products" (1), następnie rozwiń listę klikając w "View Included Applications" (2) i w kafelku SketchUp Pro kliknij "Manage Devices" (3)
  5. Pojawi się okno, w którym kliknij w przycisk "Deauthorize All".
  6. Wróć do okna powitalnego programu SketchUp i kliknij w ikonę użytkownika (1) następnie w przycisk "Wyloguj się" (2)
  7. Wyłącz program SketchUp i uruchom go ponownie. Po zalogowaniu licencja będzie dostępna na urządzeniu.