Licencja oprogramowania SketchUp może być dodana na maksymalnie dwóch komputerach, przy czym nie może być używana na obu jednocześnie. Licencja klasyczna oprogramowania SketchUp składa się z numeru seryjnego oraz kodu autoryzacyjnego. Oba numery otrzymujesz po zakupie oprogramowania. 

Jeżeli chcesz przenieść swoją licencję klasyczną na inny komputer to musisz ją usunąć z jednego z dwóch, na których została już dodana. Usunięcie licencji jest wymagane przed odinstalowaniem oprogramowania SketchUp. Pozwala to na zwolnienie jej na serwerze i co za tym idzie ponowne uruchomienie na kolejnym komputerze.


Przy wpisywaniu licencji upewnij się czy dodajesz odpowiedni zestaw danych (połączenie numeru seryjnego z kodem aktywacyjnym) dla Twojej wersji programu. W przypadku kiedy program nie przyjmuje poprawnie wpisanych danych sprawdź, czy licencja nie została zaktualizowana w ramach aktywnej usługi Support&Maintenance do nowszej wersji. Jeżeli tak się stało to należy zainstalować nowszą wersję programu i wprowadzić zaktualizowane dla niej dane licencyjne.
Aktualizację licencji programu SketchUp możesz cofnąć do starszej wersji w trakcie aktywnej usługi Support&Maintenance poprzez kontakt mailowy z pomoc@progrupa.com


Aby dodać licencję klasyczną na komputerze z systemem Windows:

 1. Upewnij się, czy Twój komputer ma dostęp do internetu. Jest to ważne, ponieważ licencja musi mieć dostęp do serwera licencji SketchUp.
 2. Uruchom oprogramowanie SketchUp w trybie administratora. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę oprogramowania SketchUp i wybierz -> Uruchom jako administrator.
 3. W oknie powitalnym, które się pojawi kliknij w przycisk -> Dodaj Licencję Klasyczną/Add Classic License. Jeżeli okno się nie pojawia to po otwarciu oprogramowania SketchUp kliknij kolejno na -> Pomoc -> Zarządzaj licencją.
 4. Kliknij w Dodaj licencję...
 5. W pozycji Serial Number wprowadź numer seryjny, a w pozycji Authorization Code wpisz kod autoryzacyjny. Zostały one wysłane po zakupie oprogramowania SketchUp na Twój adres mailowy.
 6. Kliknij w Dodaj licencję.


Aby dodać licencję klasyczną na komputerze z systemem Mac OS:

 1. Upewnij się, czy Twój komputer ma dostęp do internetu. Jest to ważne, ponieważ licencja musi mieć dostęp do serwera licencji SketchUp.
 2. Uruchom oprogramowanie SketchUp.
 3. W oknie które się pojawi kliknij w przycisk -> Dodaj Licencję Klasyczną/Add Classic License. Jeżeli okno się nie pojawia to po otwarciu oprogramowania SketchUp kliknij kolejno na -> Pomoc -> Zarządzaj licencją.
 4. Kliknij w Dodaj licencję...
 5. W pozycji Serial Number wprowadź numer seryjny, a w pozycji Authorization Code wpisz kod autoryzacyjny. Zostały one wysłane po zakupie oprogramowania SketchUp na Twój adres mailowy. 
 6. Kliknij w Dodaj licencję.