Usunięcie licencji programu SketchUp jest wymagane przed odinstalowaniem oprogramowania SketchUp. Licencję musisz usunąć także w sytuacji, gdy jest dodana na dwóch komputerach i chcesz dodać ją na kolejnym. Pozwala to na zwolnienie jej na serwerze i co za tym idzie ponowne uruchomienie na kolejnym komputerze.

 
Aby usunąć licencję klasyczną oprogramowania SketchUp z komputera z systemem Windows:

  1. Upewnij się, czy Twój komputer ma dostęp do internetu. Jest to ważne, ponieważ licencja musi zostać zwolniona na serwerze.
  2. Uruchom oprogramowanie SketchUp w trybie administratora. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę oprogramowania SketchUp i wybierz -> Uruchom jako administrator.
  3. W oknie które się pojawi kliknij w przycisk -> Licencja (dolny lewy narożnik). Jeżeli okno się nie pojawia to po otwarciu oprogramowania SketchUp kliknij kolejno na -> Pomoc -> Zarządzaj licencją.
  4. Kliknij w przycisk -> Usuń licencję...
  5. W oknie, które się wyświetli kliknij w -> Usuń licencję.


Aby usunąć licencję klasyczną na komputerze z systemem Mac OS:

  1. Upewnij się, czy Twój komputer ma dostęp do internetu. Jest to ważne, ponieważ licencja musi zostać zwolniona na serwerze.
  2. Uruchom oprogramowanie SketchUp.
  3. W oknie które się pojawi kliknij w przycisk -> Licencja (dolny lewy narożnik) . Jeżeli okno się nie pojawia to po otwarciu oprogramowania SketchUp kliknij kolejno na -> SketchUp -> Zarządzaj licencją.
  4. Kliknij w przycisk -> Usuń licencję...
  5. W oknie, które się wyświetli kliknij w -> Usuń licencję.